Informujemy o możliwości złożenia oferty na wykonanie projektu wzorniczego  w ramach konkursu „Bony na Innowacje dla MŚP” Poddziałanie 2.3.2 konkurs POIR.02.03.02/2. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Zapytanie Ofertowe Asberg